SökMeny


Information om vattenskador

 

 

På denna sida kan du läsa en utförlig rapport om vattenskador. Rapporten är 54 sidor lång och ger en klar bild av de olika typer av vattenskador som förekommer i våra svenska hus.

 

En viktig information i rapporten är att inte mindre än 60% av skadorna orsakas av själva ledningssystemet och att korrosion är den största orsaken till läckage.

 

Utrustning inklusive disk- och tvättmaskin svarar för 13%.

 

Det är just dessa skador som Vattenlåset är till för!

Läs - Vattenskadeundersökningen 2002 (pdf)

Varukorgen


Ändra 0,00 Kr

Annons
Förebygg skador i hemmet